De Voorzitter
Frans de Bruin
Leden

Minne van Oosten - hv Sneek
Carl de Vries - hv. Haskerland
Rinze van der Zee - hv. Haskerland
Bernard Woudt - hv Haskerland
Johanna Suuring - hv Heerenveen
J. van Schie - hv Heerenven
Marik van Wijk - hv. Heerenveen